Savigarba

Savigarba

Atrodo, kad visi pasaulyje yra nusivylę laukdami iš kitų pagarbos. Bet jūs niekada nesulauksite pagarbos jos reikalaudami. Juk pasaulyje yra daugybė šmeižto ir tik truputis pagarbos. Mes galime būti netgi liaupsinami, bet tik trumpam, kol į mus pasipils dar daugiau šmeižto. Pasaulis šiandien yra toks, kad mus pastoviai kas nors liūdina, o laimingi būname tik trumpam.

Kaip rasti laimę? Koks tas raktas į pagarbą? Sąžiningumas. Ten, kur yra sąžiningumas, ten yra ir meilė, o kur meilė – ten pagarba. Sąžiningumas suteikia jėgų parodyti pagarbą kitam ir išlikti savigarboj. Jis leidžia mums toleruoti šmeižimą, nepagarbą ir įžeidinėjimus. Mes turime išlaikyti dvasinę pusiausvyrą patirdami tiek pergalę, tiek pralaimėjimą. išgarsėjimą ar šmeižimą, pagyrimus ar įžeidinėjimus, laimę ar vargą. Kas benutiktų mes turime išlaikyti savigarbą.

Paprastai mes nesuteikiame sau pakankamai laiko, kad ką nors savyje sukurtume, todėl mums trūksta savigarbos. To pasekmė yra mūsų staigus liūdesys ir įsižeidimas dėl kažkieno pasakytų žodžių. Bet jei ilgesniam laikui mes užsiimsime tokia praktika, kaip švarios ir sąžiningos širdies palaikymas, tada mumyse užgims savigarba ir ši praktika taps pastovi. Jūs turite suteikti sau pakankamai dėmesio, kad išsiugdytumėte pakilų (kilnų) charakterį.

Nesvarbu, kokie bebūtų kiti, juos gerbti yra jūsų pareiga. Jei kažkas yra už jus vyresnis, nebūkite jam griežtas ir nepalenkiamas. Verčiau elkitės pagarbiai. Jei jūs negerbsite vyresnių, kiek meilės jums bus jų širdyse? Jei kažkas yra jums lygus, taip pat parodykite pagarbą. Neatšaukite jiems: “Ne, čia visai ne taip”, kai jie bando pasakyti savo nuomonę, bet išlaikykite pagarbą. Įkvėpkite vaikus sakydami: “Tu labai geras” ir stebėkite kaip jie pražysta. Jei mes juos tik stumdysim, skųsimės ir kritikuosim, kaip jie išsiugdys savigarbą?

Tai priklauso nuo jūsų, ar būti pirmam, kuris parodo pagarbą tiek vyresniems, tiek jums lygiems, tiek ir vaikams. Jei taip padarysite, galėsite stebėti kaip toji pagarba jums sugrįžta. Iš esmės, viskas yra jūsų rankose: keisti save, ugdyti save, tobulinti save taip, kad gautumėte palaiminimus iš kitų. Kitaip, kokią prasmę turėtų gyvenimas? Mes jaudinamės dėl kitų, bet neprižiūrime saves. Jūs galite pakeisti tai jau šiandien ir stebėti kaip auga jūsų savigarba.

 

Mintys meditacijai

Kelioms minutėms aš atsisuku į save vidinį

Toje tyloje aš nebesu vergas nei savo proto, nei troškimų, nei kitų žmonių įsitikinimų. Aš nenoriu būti vergu

Aš surandu savo savigarbos sostą ir užimu jį

Kol aš lieku sėdėti šiame savigarbos soste, nėra nieko už mane karališkesnio

Aš klausiu savęs: “Ar aš teisingai elgiuosi? Ar aš turiu tiesos jėgą savyje?”

Aš galiu nebūti tobulu dabar, bet aš turiu tikslą tapti tobulesniu. Aš nepamirštu savo tikslo ...

Dabar aš galiu išsiugdyti savigarbą