Apie studijas

Studijuojame, kad aiškiau suprastume akimis nematomą dvasinę realybę.

akys

Mes studijuojame apie sielą, kaip pačią mažiausią kūrinijos dalelę ir kaip patį didžiausią kūrinijos stebuklą.

Tada pradedame suprasti Aukščiausiąją Sielą. Juk užaugęs vaikas gali kada nors suprasti Tėvą.

Dvasiniai dėsniai. Jie ne mažiau objektyvūs ir tikslūs, negu mūsų pažinti gamtos dėsniai. Karmos dėsnis skiriasi nuo Dievo veikimo. Visa tai esame stipriai supainioję įvairiose tradicijose ir mokymuose.

Laikas. Amžinybė. Mirtis ir nemirtingumas.

Ir kasdienės dvasinės ligos, kurias mokomės įveikti. Stresas, pyktis ir kt., kurie greitai pašaukia fizines ligas.

Verta sau priminti, kad

Pyktis yra beprasmis, nes jis visada yra dėl kažko, kas jau praėjo.

Tik be meditacijos ir įsisąmoninimo, koks tas pyktis bevertis ir žalingas pirmiausia pykstančiam, pokyčiai neprasideda.

Malonu išmintingai pašmaikštauti, kad

Stresą galima įveikti dviem žingsniais. Pirma, nesijaudinkite dėl smulkmenų. Antra, prisiminkite, kad viskas yra smulkmenos.

Nors ši kelionė kartais gali pasirodyti labai ilga, bet žinai, kad vertinga, kad turi tikslą, labai nuostabų tikslą.

Radža joga (ind. joga – ryšys, jungtis, radža – karalius, suverenas) yra tiesiog būdas pasiekti tą tikslą. Žodis joga atitinka lotynišką religare, taip pat reiškiantį sujungimą. Daugumos religijų siekinys sujungti žmogų su kažkuo kilnesniu (beje, ne visada su Dievu). Radža joga, pirmiausia, moko suvokti savąjį prigimtinį karališkumą, o tada pasiimti jėgų iš Dvasinio Karaliaus.

Dvasinės studijos ir praktika reikalinga tam, kad nebelauktume iš kito.

 

Dvasinio ugdymo ir meditacijos centre periodiškai vyksta įvadinis Radža jogos kursas.

Jis apima septynias pagrindines temas (galimas trijų temų trumpasis kursas), kurioms skiriama bent viena valanda vakarais. 

Kviečiame užsiregistruoti tel. 8681 32010 arba parašyti el. paštu: centras@brahmakumaris.lt