Nuolankumas

Nuolankumas

Tiesos jėga

Tiesa yra tokia jėga, kad jums niekada nereikia jaudintis dėl jos įrodymo.

Stengimasis įrodyti Tiesą atskleis tik jūsų užsispyrimą.

Jums reikia rūpintis tik tuo, kad pats būtumėte Tiesoje ir gyventumėte Tiesoje.

Tiesa visada atsiskleidžia pačiu tinkamiausiu metu ir tinkamiausioje vietoje.

Būtent dėl šios priežasties pats paprasčiausias ir stipriausias Tiesos iš(pasi)reiškimas yra

Nuolankumas.

Paprastumas

Nuolankumas paverčia jus paprastu ir teisingu.

Kuo daugiau Nuolankumo jūs turėsite, tuo stipresnis bus jūsų supratimas kas yra Tiesa.

Ir atvirkščiai.

Savigarba

Savigarba yra vidinio kilnumo būsena, kuri yra labai naudinga sau pačiam. Nesvarbu kokia situacija bebūtų, ji padaro viską paprastu ir lengvu.

Jūs turite prižiūrėti savo Savigarbą labai rūpestingai, kad niekada jos neprarastumėt. Tos priežiūros pagrindas yra

Nuolankumas.

Apsauga

Yra labai daug jėgos Nuolankume.

Kartais ta jėga yra naudinga jūsų pačių saugumui. Kartais ji naudinga kitų saugumui.

Nuolankumo jėga leidžia jums pamatyti naudą visame kame, net ir įžeidime.

Jos dėka jūs galite pasakyti: „Galbūt aš galiu čia kažko pasimokyti. Man sako tokius dalykus, gal tam yra priežastis“.

Net įžeidimas tampa pamokančiu.

Jūs nematote reikalo nusiminti. Tai neveikia jūsų negatyviai.

Jūsų pačių savigarba suveikia, kad išlaikytų jus stabiliu, kas benutiktų jūsų kelyje.

Net jei tai yra kitų problema ir jums nėra ko savyje keisti, Nuolankumo dėka nelieka net poreikio tą išsakyti.

Tikrasis Nuolankumas suteikia tiek daug tiesos jėgos ir vidinės tylos, kad jums nieko nebereikia išsakyti žodžiais.

Vien jūsų vidinės būsenos jėga padės tam žmogui suvokti savo elgesio klaidą.

Vienintelis jūsų troškimas tuo metu bus viltis, kad, paliesti jūsų Nuolankumo, jie atsivers ir pradės mėgautis savo pačių Nuolankumu.

Davimas

Kartais žmonės nepakankamai atviri, kad būtų paliesti Nuolankumo. Jie dar nesupranta jo jėgos ir pasinaudoja jumis, laikydami jus silpnu.

Jei taip vyksta, tai pirmiausia reikia prisiminti, kad tai jūsų pareiga padėti žmonėms…

Ir čia svarbiausia būti nepavargstančiu savo davime. Taigi iš vienos pusės, niekada nenuleiskite rankų ir nesustokite, nes vieną dieną jie būtinai supras ir priims jūsų pagalbą.

Bet iš kitos pusės, ne mažiau svarbu yra įvertinti ar jie verti jūsų dovanos.

Suprasti vertę to, ką jūs duodate yra pirmas žingsnis ir suprasti tą, kuriam jūs duodate yra antras žingsnis.

Jeigu jie nevertina to, kas jiems duodama, tai tas pats, kas iššvaistyti tai, ką jūs duodate.

Jums reikalinga išmintis suprasti šiuos du dalykus: vertė to, ką jūs duodate ir kiek daug naudos tas žmogus gauna.

Jei jūs duodate pilnai, o jie tik nustumia viską į šalį, tai koks tikslas duoti tokiu laipsniu?

Nuolankumas nereiškia, kad turite švaistyti savo išteklius.

Nuolankumas reiškia suprasti savo išteklių pajėgumą ir duoti atitinkamai.

Supratimas

Kai kurie žmonės jaučiasi taip, jog turėdami nuolankumo ar būdami nuolankūs, jie yra priversti lenktis kitiems ar keliaklupsčiauti.

Jiems labai sunku ugdyti Nuolankumą.

Aš neturėjau tokios patirties. Man Nuolankumas reiškia suprasti save ir per tai, geriau suprasti kitus.

Galvoti apie Nuolankumą, tai lyg galvoti apie seną draugą – tą, iš kurio tu daug išmokai, nes jis galėjo daug ko išmokyti.

Nuolankumo lavinimas suteikė mano gyvenimui daugiau patogumo ir poilsio.

Meilė

Nuolankumas kaip jėga yra pagrįstas labai pakiliu savęs suvokimu.

Tokia aukšta sąmonės būsena padaro jus labai vėsiu, ramiu ir mylinčiu.

Turintys Nuolankumo yra pilni tiek meilės, tiek pagarbos. Būdami pilnais, jie nebetrokšta imti, jie trokšta tik duoti.

Tas, kuris yra nuolankus, niekada nebus savanaudis.

Nuolankumas padaro širdį atvira ir dosnia. Joje nebelieka troškimo gauti ką nors iš kitų.

Nuolankumas santykius su kiekvienu lengvai paverčia pilnais meilės ir pagarbos.

Kai turi Nuolankumo, tau patinka suprasti, kas dedasi kitų širdyse. Tu nori suprasti jų jausmus.

Nuolankumas leidžia jums priimti tai, ką sako kiti (jei šiandien tu priimsi, ką sako kiti, tai rytoj jie priims tai, ką tu pasakysi).

Tas, kuris yra nuolankus, yra pastoviai laimingas ir daro kitus laimingais.

Tas, kuris nuolankus, visada sakys: kuo aš bebūčiau, ką aš beturėčiau, aš esu patenkintas ir laimingas.

Nuolankus žmogus niekada nesupyksta, jis yra ramaus būdo (neimantis į galvą).

Kai jūs turite Nuolankumo, žmonės priartėja prie jūsų iš meilės.

Per Nuolankumą atsiskleidžia jūsų dieviškumas.