Centras

DUMC_fonasAPIE MUS

Mes gyvuojame Lietuvoje jau 20 metų. 2010 m. užsiregistravome kaip VšĮ “Dvasinio ugdymo ir meditacijos centras”.

Vykdoma veikla:

  • Studijos apie žmogaus dvasinę prigimtį (paskaitos ir seminarai)
  • Mokymas(is) meditacijos  kaip dvasinių žinių praktikos
  • Dvasinių studijų medžiagos  rengimas ir išleidimas

Dvasinės studijos atsiremia į senosios Radža Jogos mokymą (XX a. viduryje šias žinias naujai prikėlė Brahma Kumaris). Visos paskaitos ir renginiai yra nemokami, kaip ir Brahma Kumaris pasaulio dvasiniame universitete, kurio mokymo principais vadovaujamės (plačiau apie Brahma Kumaris veiklą žiūrėti www.brahmakumaris.org).

Studijų tikslas pažinti dvasinius dėsnius ir pirmiausia mokytis keisti save, suvokiant ir vystant dvasines vertybes. Studijų neriboja amžius, lytis, tautybė ar religiniai įsitikinimai. Centras veikia mokytojų ir studentų savanoriškos paramos pagrindu.

IMG_1145

“Dvasinio ugdymo ir meditacijos centrą” koordinuoja socialinių mokslų daktarė Egidija Laumenskaitė. Daugiametė mokslinė veikla ir dėstymas aukštosiose mokyklose netrukdė visada domėtis ir dvasiniais mokymais. Po parašytų ir išleistų knygų apie ekonominės ir filosofinės minties istoriją sekė vertimai apie senovinę meditaciją ir Radža jogą. Šiuo metu skaito viešas paskaitas visuomenei, kaip išsiugdyti ir kūrybingai praktikuoti teigiamą požiūrį, įvaldyti stresą ir kitomis temomis.