Centras

2 pagr_2

APIE MUS

Mes gyvuojame Lietuvoje jau virš 20 metų. 2010 m. užsiregistravome kaip VšĮ ,,Dvasinio ugdymo ir meditacijos centras”.

Vykdoma veikla:

  •  Studijos apie žmogaus dvasinę prigimtį (paskaitos ir seminarai)
  •  Mokymas(is) meditacijos kaip dvasinių žinių praktikos
  • Dvasinių studijų medžiagos rengimas ir išleidimas

Dvasinės studijos atsiremia į senosios Radža Jogos mokymą (XX a. viduryje šias žinias naujai prikėlė Brahma Kumaris). Visos paskaitos ir renginiai yra nemokami, kaip ir Brahma Kumaris pasaulio dvasiniame universitete, kurio mokymo principais vadovaujamės (plačiau apie Brahma Kumaris veiklą žiūrėti:  www.brahmakumaris.org).

Studijų tikslas pažinti dvasinius dėsnius ir pirmiausia mokytis keisti save, suvokiant ir vystant dvasines vertybes. Studijų neriboja amžius, lytis, tautybė ar religiniai įsitikinimai. Centras veikia mokytojų ir studentų savanoriškos paramos pagrindu.

6 foto_png

,,Dvasinio ugdymo ir meditacijos centrą” koordinuoja socialinių mokslų daktarė Egidija Laumenskaitė. Daugiametė mokslinė veikla ir dėstymas aukštosiose mokyklose netrukdė visada domėtis ir dvasiniais mokymais. Po parašytų knygų apie ekonominės ir filosofinės minties istoriją sekė vertimai ir pristatymas Radža jogos, kurios moko Brahma Kumaris pasaulio dvasinis universitetas. Taip pat skaitomos viešos paskaitos, kaip išsiugdyti teigiamą požiūrį, įvaldyti stresą ir kitomis temomis.