Narsa

Narsa yra ėjimas  į tikslą, nesvarbu kokios iškiltų kliūtys. Narsos pagrindas – tikėjimas. Tikėjimas į tą tikslą ir suvokimas, kodėl yra pasirenkami tokie veiksmai.

Narsą palaiko entuziazmas. Jis yra ta energija, kuri išskleidžia galimybes iki tokio laipsnio, kad viskas darosi įmanoma. Štai taip įvyksta stebuklai.

Kaip tampama herojumi? Per narsą. Ne per išsišokimus ar ambicijas, bet per vidinę narsą. Herojus tyliai ir giliai pasvarsto, prieš pasakydamas ar veikdamas.  Herojus dar pasižymi narsa keisti savyje tai, kas trukdo santykiams ar užduočiai. Siekimas aukštų idealų reikalauja dvasios kilnumo. Šiandien reikia didelio sąžiningumo ir narsos, kad pripažinti ir nuspręsti keisti, o ne teisinti, tamsiąsias savo charakterio puses.

Kartais tai, ką randame savyje, mums nepatinka, bet vis dėlto taip yra ir tai turi būti pripažinta, kad pradėtume keisti. Priimti kitus nėra reikalinga tokia didelė drąsa, kaip priimti save. Drąsa reikalinga prisiimant visišką atsakomybę už situacijas ir visus savo veiksmus, nesvarbu, kokie jie būtų – neštų laimę ar liūdesį. Pažinti save be jokių teisinimų, apsimetinėjimo ar gėdos yra aukščiausias siekis gyvenime ir būti tokiu yra aukščiausias to įgyvendinimas.

Kartais drąsa yra tiesiog pasakyti “atsiprašau” ir padaryti tai nuoširdžiai. Reikia daug nuoširdumo pamatyti, kada esu neteisus ar įžeidžiu kitus, ir tuomet reikia drąsos pripažinti tai, pasitaisyti, o po to išlikti savigarboje. Mes visi darome klaidas, bet kai esame drąsūs, mes matome, kad tos klaidos iš tikrųjų leidžia mums judėti į priekį, augti ir siekti gilesnio suvokimo.

Drąsa yra ir žinoti, kada pasakyti “ne”. Dažnai  žmonės prašo mus kažką padaryti, bet mes turime būti teisingi savo prigimčiai, nepamiršti savo vertybių. Kai mes sugebame pasakyti “ne” melagingoms pagyroms, laikinam prestižui ir kyšininkavimui, tuomet mes turėsime drąsos, kuri kyla iš padorumo ir nuoširdumo. Bus tūkstančiai žmonių, kurie mėgins mane atgrasinti nuo savo tikslų siekimo, ir retas kuris padrąsins. Taigi, turiu pats žinoti, kaip save padrąsinti. Tai yra narsa.

Įvairūs dvasiniai mokymai tvirtina, kad Dievas, kaip vedlys ir draugas, yra tikroji parama žmogaus sielai, kovojant ir nugalint  drakonus savyje. Dieviška meilė, sklindanti iš Palankiausio Draugo, suteikia daug narsos ir ryžto. Ši draugystė be abejonės padeda nugalėti baimės, abejonių, jaudinimosi ir ego drakonus. Siela tampa tokiu dvasiniu kariūnu, kuris su išminties kardu niekais paverčia drakonų gasdinimus, ir parodo, kad jie yra iliuziniai.